De ambities van ELP NEF

De zorg voor de inwoners van Noardeast-Fryslân heeft bij de ELP NEF de hoogste prioriteit. Dat betekent voor de ELP NEF dat de WMO duidelijk herkenbaar moet worden, maar ook efficiënt wordt aangestuurd. ELP NEF wil de WMO ont-schotten en barrières weghalen, dus geen 10 verzorgers meer bij dezelfde patiënt. Het gebiedsteam dient dusdanig te zijn samengesteld dat er adequaat kan worden gewerkt met meerdere instanties tegelijk. Denk hierbij aan huisartsen, bijstand etc.

Voor de zieken en ouderen en vooral voor de mensen die zelfstandig willen en kunnen wonen, wil de ELP NEF met derden en scholen een digitaal netwerk opzetten om volledig met deze ouderen te kunnen blijven communiceren. Voor al deze zaken zal het ook van groot belang zijn dat de daarvoor geëigende scholen participeren in het hele zorgstelsel voor Noardeast-Fryslân.
Bovenstaande kan ook op iedere andere burger die zorg nodig heeft worden geprojecteerd.

Hierbij valt te denken aan spraak gestuurde communicatie met de zorgverlener zodat nog sneller en adequater hulp verleend kan worden. Wij van ELP NEF hebben geen geloof in het volledig openhouden van het ziekenhuis. Daar waar we kunnen helpen zullen we dat doen, maar we zijn geen directe speler in het geheel.

Huisartsenposten op korte afstand 24 uur bereikbaar voor acute zorg voor de regio (rekening houden met de reistijden).

Zelfredzaam is belangrijk, maar soms redden mensen het zelf even niet en is er hulp en/of ondersteuning nodig. Deze hulp moet bereikbaar zijn, wanneer men dat steuntje in de rug gewoon even nodig heeft.

Een ambtelijk apparaat in dienst van inwoners die hulp nodig hebben, de WMO, met maar één aanspreekpunt, wat duidelijk communiceert en mensen actief ondersteunt…
Eén helpende hand, in plaats van het kastje naar de muur!

ZORGEN MET ELKAAR VOOR ELKAAR