Ons programma voor de verkiezingen van 22 maart 2022 zetten wij eind 2021 online.

De ambities van ELP NEF

Het beste, Noardeast-Fryslân van ons allemaal, begint voor iedereen bij goede huisvesting, maar dat gaat dus veel verder dan alleen dat dak boven je eigen hoofd. Huisvesting, leefbaarheid, veiligheid en bereikbaarheid zijn voor ons belangrijke punten wanneer het om wonen in Noardeast-Fryslân gaat.

Onze ambities:

 • Procedures voor huisvesting? Die kunnen korter, sneller én vanuit één loket geregeld worden.
 • Welstandscommissie? We geloven in een andere aanpak en vooral in welstandsvrije zones. De Hûs en Hiem aanpak is achterhaald. Binnen de oude kernen en monumenten natuurlijk wel de welstandstoets.
 • Woningnood en wachttijd voor starters kunnen worden weggewerkt wanneer we flexibeler met bestemmingsplan wijzigingen omgaan ten aanzien van leegstaande kantoren en winkelpanden.
 • Initiatieven die het welzijn in de dorpen bevorderen verdienen actieve ondersteuning. Vooral wanneer het gaat om samenwerking tussen bewoners en particuliere initiatieven en/of woning¬corporaties in de sociale woningbouw.
 • De woningbouwers en inwoners van Noardeast-Fryslân moeten de keus kunnen houden op gasaansluiting, voor koken en verwarmen.
 • Bij nieuwbouwprojecten in Noardeast-Fryslân zou levensloopbestendigheid een standaard voor¬waarde moeten zijn.
 • Speelplaatsen beleid: afgestemd op de wijk en de samenstelling daarvan.
 • Daarnaast zal de gemeente Noardeast Fryslân een mooie woonplek kunnen zijn voor ouderen, zorg dichtbij en zorg voor elkaar, hierover willen we graag met u over in gesprek gaan.
 • Wij steunen de bouw van zogenaamde generatiewoningen: plekken waar jong en oud met elkaar leven in een gezonde combinatie van werk en zorg.
 • De toegang tot internet is een primaire levensbehoefte geworden en beschouwen wij daarom als een standaard nutsvoorziening, ook in het buitengebied.
 • Eenzaamheid is een steeds groter probleem. ELP NEF wil onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om een deeltaxi te laten rijden als stads- en dorpdienst. Hierdoor kunnen mensen uit hun isolement komen en worden winkels, activiteitencentra en het verenigingsleven voor een grote groep mensen veel beter bereikbaar.
 • Goed openbaar vervoer is een belangrijke levensader voor Noardeast-Fryslân. Ook -en vooral-wanneer het gaat om de verbindingen tussen de verschillende kernen.
 • Ook Jo binder zal goed moeten functioneren zonder extra kosten voor inwoner en gemeente.
 • Lokale initiatieven van inwoners die bijdragen aan de leefbaarheid van Noardeast-Fryslân verdienen actieve ondersteuning.

Wij geloven vooral in de kracht van onderaf, de basis, de inwoners!