De ambities van ELP NEF

Onze ambities:

  • Het onderhoud van stoepen en rijwegen moet beter. Veiligheid voorop, overzicht in bochten houden voor automobilist, fietser en voetganger.
  • Zebrapaden op logische plekken en herkenbaar vormgegeven ten behoeve ouderen en jeugd. Onveilige verkeerssituaties rondom scholen zullen in samenspraak met ouders en omwonen¬den adequaat moeten worden opgelost.
  • Er zal ook ruimte moeten zijn voor parken en zonneweiden voor de ouderen en de schoolgaande kinderen.
  • Bomenbeleid: Er moet een meerjarig plan onderhoud komen met een duidelijk financieel kader en doel. Wij van ELP NEF vinden dat dit voor de algemene groenvoorziening moet gelden, onderhoud door een externe partij met inhuur van NEF is prima, maar ook dan gewoon binnen de kaders en controle van de doelen.
  • Speel plekken plan, in overleg met bewoners en gebruikers.