Ons programma voor de verkiezingen van 22 maart 2022 zetten wij eind 2021 online.

De ambities van ELP NEF

Een van de belangrijkste kerntaken van de gemeente is veiligheid en openbare orde. Hoewel wij van ELP NEF vinden dat ieder ook deels verantwoordelijk is voor zijn eigen veiligheid, is een professioneel apparaat van hulpdiensten onmisbaar. Het halen van de landelijke norm aanrijdtijden is voor ELP NEF een vereiste. Dat geldt ook voor alle calamiteiten, geen uitzonderingen.

  • Het klinkt wellicht beetje afgezaagd, maar: meer blauw op straat. Het is absoluut nodig dat de politie zich meer laat zien en dat het politiebureau in de regio dag en nacht bemand is.
  • Om de veiligheid te verbeteren zoeken we zeker aansluiting bij wat er al is. Plaatselijk Belang, Dorpsraden en Wijkraden verdienen een actieve rol in het maken van keuzes en de uitvoering ervan.
  • Cameratoezicht in openbare ruimten en op bedrijventerreinen helpt incidenten te voorkomen en draagt bij aan het gevoel van veiligheid voor ons allemaal, mits de privacy niet wordt geschaad.
  • Lokale uitdagingen vragen vooral wanneer het om veiligheid gaat om een lokale oplossingen. Wij zien het als de taak van de burgemeester om in overleg met inwoners en ondernemers de inzet van politie lokaal te borgen.
  • De wijkagent is een belangrijk én vertrouwd gezicht in de wijk of in de buurt; deze dient dan ook dag en nacht beschikbaar te zijn wanneer dat nodig is.