De ambities van ELP NEF

Sportverenigingen en -accommodaties zijn de basis van het gemeentelijk sportbeleid. ELP NEF vindt het belangrijk om goede randvoorwaarden te creëren binnen de gemeente om sporten en bewegen te stimuleren en zo optimaal mogelijk te maken. Wij willen de sportevenementen de komende jaren mede als promotor van een gezond Noardeast-Fryslân meer aandacht geven.

Onze ambities:

  • Verplicht schoolzwemmen weer terug. In deze waterrijke gemeente vinden wij het een must dat elk basisschoolkind minimaal diploma A moet kunnen halen op de basisschool.
  • Sport beleidsplan wat gedragen wordt door elke vereniging in de gemeente, beter overleg tussen sportkoepels en de gemeente.
  • Goede verdeling over dorpen en steden van de sportvelden, sporthallen en andere voorzieningen.
  • Extra aandacht voor de Friese Cultuursporten: Autocross, Kaatsen, Fierljeppen. ELP NEF wil de Friese Cultuur behouden en waar mogelijk uitbreiden.
  • Wij vinden dat elke sportvereniging binnen onze gemeentegrenzen de mogelijkheid moet krijgen om de verantwoordelijkheid te nemen voor het onderhoud van het eigen complex.
  • Het uitoefenen van een sport zou moeten worden gestimuleerd, gefaciliteerd én mogelijk gemaakt voor élke inwoner van Noardeast-Fryslân. Het te vormen Sportbedrijf kan hierin een belangrijke rol vervullen door het faciliteren van verbinding tussen alle scholen, alle verenigingen en het bedrijfsleven.