Gemeente Belangen Dantumadeel onderdeel van de coalitie in Dantumadeel heeft weinig vertrouwen in de Noardeast Fryslan en wil kijken of er een mogelijkheid is om eventueel gemeente Noardeast Fryslân aansprakelijk te stellen bij wanprestatie. Wonderlijke vragen en daarom vanuit ELP Noardeast Fryslan weer vragen naar aanleiding van deze vragen. Antwoord is duidelijk van wethouder Berends, gemeente Noardeast Fryslan kan nooit aansprakelijk worden gesteld door gemeente Dantumadeel!.

Wij van ELP Noardeast Fryslan denken graag mee met gemeente Dantumadeel, waar en hoe er eventueel bespaard kan worden en dit is er één van. De vragen behoeven alleen een kort schriftelijk antwoord en de onderzoeksopdracht kan de shredder in. Weer een besparing binnen Dantumadeel met dank aan ELP Noardeast Fryslan.

Graag gedaan Gemeente Belangen Dantumadeel!