Ons programma voor de verkiezingen van 22 maart 2022 zetten wij eind 2021 online.

De ambities van ELP NEF

Met elkaar onderweg zijn naar een gemeenschap waarin iedereen meetelt en meedoet? Dat is geen politieke uitdaging, maar een uitdaging voor ons allemaal. Met elkaar leven en werken kan alleen op basis van wederzijds vertrouwen, transparantie, gelijkwaardigheid en wederkerigheid tussen alle betrokken partijen. De gemeente is daarbij ondersteunend aan de gemeenschap. Zo zou het moeten zijn en wij willen dat waarmaken. Met elkaar!

 • Een geschil? ELP NEF ziet een onafhankelijke klachtenbemiddelaar voor zich die, samen met betrokken inwoners, zoekt naar de mogelijkheden voor een passende oplossing van het probleem.
 • Iedereen die in onze gemeente woont en of werkt moet eenvoudig persoonlijk contact met een wethouder moeten kunnen hebben. Een wethouder-spreekuur biedt hiervoor een goede oplossing.
 • In plaats van geld te besteden aan geldverslindende onderzoeken door externen, zijn wij voor de inzet en ontwikkeling van het talent, via cursussen, van onze eigen ambtenaren. Talent moet worden benut.
 • Ondernemingen en instellingen met overheidssubsidie? Ze kennen beide een belangrijke plek binnen onze gemeente. Oneigenlijke concurrentie met overheidsgeld moet voorkomen worden.
 • Voor jongeren onder de 18 jaar -en die dus nog geen alcohol mogen drinken- is een fijne ontmoetingsplek lastig te vinden. Met hen willen wij ervoor zorgen dat deze plekken er wél komen.
 • Noardeast-Fryslân kent een te groot aantal gezinnen die onder de armoedegrens overleven. Wij vinden armoede in geen enkel geval acceptabel en geloven daarom in een sterke inzet op preventie en schuldhulpverlening vanuit de gemeente zelf.
 • Sociale betrokkenheid en eigenwaarde zijn prachtige zaken die voor iedereen geborgd zouden moeten zijn.
 • Werkgelegenheid is volgens ons de sleutel naar een sociaal Noardeast-Fryslân met oog voor jezelf én elkaar. Wij zetten ons in voor een Noardeast-Fryslân waar iedereen de schouders eronder mag zetten. Een Noardeast-Fryslân waar dus zoveel als mogelijk mensen aan het werk zijn.
 • Referenda bij grote beslissingen, laat de inwoners meepraten. Wij streven naar een bindend referendum en niet naar raadgevend.
 • Locaties zoals “De Spiker” in Ternaard proberen open te houden. Wij van ELP NEF streven waar mogelijk naar behoud van deze locaties dicht bij de inwoners.
 • Nederlands als voertaal in gemeenteraad zeker bij aanwezigheid van gasten die de Friese taal niet machtig zijn. Ook voor deze gasten hoort de politiek toegankelijk te zijn.