De Nieuwe Politieke Partij , Eerste Lokale Partij Noardeast Fryslân. ( ELP NEF) heeft dinsdagavond 3 juli haar eerste Ledenvergadering gehouden bij Hotel Van der Meer te Dokkum. De leden hebben Unaniem het Verkiezingsprogramma 2018-2022 vastgesteld. Er zijn al bijna 40 inwoners in zeer korte tijd lid geworden van deze nieuwe lokale partij die mee gaat doen met de Gemeenteraadsverkiezing op 21 November 2018

De eerste 3 mensen op de kieslijst zijn ook Unaniem gekozen:

1. Johan Talsma Dokkum als Lijsttrekker
2. Alle de Haan Dokkum
3. Amarja Muller-Pietersma Kollumerpomp

Het bestuur heeft wederom Unaniem mandaat gekregen van de leden om de lijst aan te vullen met mensen voor de kieslijst en lijstduwers, op dit ogenblik al meer dan 15 personen, De verwachting is dat de komende weken de lijst nog verder wordt aangevuld met inwoners uit de nieuw te vormen gemeente. De definitieve lijst zal eind augustus ingeleverd worden bij het gemeentehuis.

Voor nadere info kunt u mailen naar: info@elpnef.nl of bellen met de Lijsttrekker Johan Talsma 06-42723130

www.elpnef.nl

Met vriendelijke groet
Lammert Dijkstra
Secretaris van ELP NEF