De ambities van ELP NEF

Het is belangrijk om kinderen en jongeren thuis en op school goed voor te bereiden op hun rol in de samenleving. Goed onderwijs biedt alle kinderen en jongeren de kans om hun talenten te ontwikkelen en uit te groeien tot volwaardige en betrokken inwoners. Hoewel de invloed van de gemeenten op de inhoud van het onderwijs beperkt is, moet er volgens ELP NEF op lokaal niveau voldoende aandacht zijn voor onderwijs.

Noardeast-Fryslân heeft een gevarieerd onderwijsaanbod met prachtige huisvestigingen. Dat is een kracht van onze gemeente die verdere ontwikkeling verdient. Overheid, onderwijs en ondernemerschap liggen vaak in elkaars verlengde en kunnen veel van elkaar leren. Maar de onderlinge samenwerking kan nog veel beter worden uitgediept. Denk bijvoorbeeld eens aan een grotere toename van het aantal stageplekken.

Onze ambities:

  • Een huisvestingsplan scholen in de nieuwe gemeente met alle aspecten daarbij. Genoeg aanbod, bereikbaarheid, kwaliteit van gebouwen en leerstof. Ook in de dorpen daar waar mogelijk de school behouden.
  • In de nieuwe gemeente moet er voor elk kind van 0 tot 18 jaar goed onderwijs zijn. Peuteronderwijs, basisschool, en voortgezet onderwijs op elk niveau. Van VMBO tot Gymnasium waarbij elk kind de ruimte krijgt om zich te ontwikkelen op zijn/haar niveau.
  • Meer academische scholingsmogelijkheden binnen eigen gemeente en provincie. Daar waar mogelijk zullen we dat ondersteunen.
  • Speciaal onderwijs heeft ook de aandacht en attentie van ELP NEF. Ons streven is om dit te behouden binnen Noardeast-Frysl├ón.
  • Hoogbegaafdheid: Elk kind heeft talenten, deze zou een kind dan ook optimaal moeten kunnen ontwikkelen. Daarom is ELP NEF voor een gemeentelijk programma om kinderen te ondersteunen wanneer de reguliere leermodellen niet voldoende zijn.
  • Schoolverzuim is vaak een voorbode van schooluitval en uitdagingen later in het leven. Dit kunnen we vaker voorkomen door een krachtiger en passender verzuimaanpak. Dat is een kleine investering voor een mooiere toekomst voor veel jongeren.