Nieuws pagina ELP NEF2019-07-12T11:18:40+00:00
Dokkum Wonen ELP NEF

Deel van de raad is niet echt gek op de Horeca!

23 mei 2020|

5.000 tot 50.000 euro om ondernemers te helpen een brug te ver voor een groot deel van de gemeenteraad.

Wanneer wij met een sympathieke motie komen om de horeca wat lucht te geven in onze gemeente merk je pas echt hoe ver een deel van de partijen af staat van de werkelijke wereld. Het filmpje voor het volledige beeld staat op onze Facebook pagina

De FNP is overtuigd van het plan van Adema voor de binnenstad en valt over een zin in de motie om de ondernemers wat lucht te geven op een te innen belasting van maximaal 50.000 euro. Waar vorige week nog zonder blikken of blozen een ongedekte 500.000 voor 4 plannenmakers uit Holwerd vrij werd gemaakt op de begroting bovenop de 250.000 die ze de afgelopen 5 jaar met instemming van de FNP al hebben ontvangen is maximaal 50.000 voor tientallen ondernemers een brug te ver. Waar liggen dan je prioriteiten?

Het CDA wordt met de dag dwazer met de opmerking dat het CDA het bizar vindt dat de beide ondernemers partijen blijkbaar niet op de hoogte zijn van de mooie plannen die nu al klaar zijn voor de horeca. Wat het CDA echter niet wist en wij wel was dat die plannen alweer van de baan zijn omdat 75% van de ondernemers er niets mee op schiet!

Dat we dan ook nog een college hebben dat vol goede moed is om alles te regelen voor 1 juni maar ondertussen geen idee heeft, nemen wij dan maar voor lief.
Met onze motie in de hand was het waarschijnlijk deels gelukt om het wel voor elkaar te krijgen voor alle ondernemers binnen onze gemeente maar helaas men gaat voor plannen van architecten en investeerders. En dan denken ze ook nog dat gaat lukken binnen 2 weken.

Wij denken dat het woord Corona al lang vergeten is op het moment dat deze gemeente met de oplossingen komt maar hopen natuurlijk dat het gewoon op 1 juni geregeld is.

De gemeenteraad buitenspel op dossier Harddraverspark?

19 mei 2020|

Op 19-05-2020 om 16:00 werden de twee ondernemersverenigingen van Dokkum welkom geheten bij Dijkstra Draaisma om een presentatie bij te wonen over het Harddraverspark. De huidige gebruikers zoals de voetbal vereniging en de kaatsvereniging werden niet uitgenodigd maar ook de omwonenden van de Eelaan waren blijkbaar niet welkom. Alleen partijen die uiteindelijk een economisch belang hebben bij de sportverplaatsing en herbestemming van het harddraverspark waren aanwezig.

Een schijnbaar mooie plan dat natuurlijk vanuit ondernemers standpunt fantastisch zou kunnen zijn voor Dokkum, maar waarom niet in overleg? Is het plan misschien niet zo goed voor de sport verenigingen en omwonenden? Gaan ze uiteindelijk toch uit van gedwongen verplaatsing waar eigenlijk op dit moment helemaal geen geld voor is. Wij zijn namelijk de graai in de pot voor het herinrichten van de markt in Dokkum met die soms met ijs fontein door het voormalig college van Dongeradeel niet vergeten.

De geruchten zijn dat er nog 3 plannen zijn en dat deze op korte termijn op dezelfde wijze worden gepresenteerd. Wij zouden graag zien dat bij die presentaties wel iedereen welkom is.

Bovenstaande hebben wij uit betrouwbare bronnen want ook de raadsleden waren niet welkom bij deze presentatie, op een enkeling na dan.
Op dit moment gaan wij er van uit dat het college geen weet had van dit vrolijke samenzijn van vanmiddag maar dat gaan we dan toch maar eens even vragen tijdens de komende raadsvergadering.

Boerenverstand en 2017

16 oktober 2019|

Vandaag 04-10-2019 is op RTV NOF het volgende nieuwsbericht te lezen van de FNP.

“MOASJE BESKERMING BERN BY DEMONSTRAASJES ÛNDERÚTHELLE!
Juster brocht de FNP in moasje yn de rie fan Noardeast-Fryslân om agressive demonstraasjes makliker by bern wei hâlde te kinnen. Spitigernôch fine in soad oare partijen dat der wichtiger saken binne en helle de moasje it net.”

Natuurlijk benoemen ze even dat andere partijen het een stuk minder voor hebben met de kinderen, maar hoe zit het echt en waarom steunen wij deze motie niet zou je kunnen denken. Vandaar onderstaande uitleg.

De burgemeester heeft zich te houden aan de wet- en regelgeving maar kan samen met de driehoek zonder politieke kleur beslissen of iets wel of niet verantwoord is. Daar moet de politiek verre van blijven.

Deze regelgeving was er overigens ook al in 2017 maar toen koos de toenmalige burgemeester samen met haar locoburgemeester (toevallig een FNP wethouder) ervoor om KOZP geen strobreed in de weg te leggen, ze kregen een mooi plekje tussen de kindjes en extreem rechtse organisatie de NVU werd direct gebeld (zelfs tot 4 keer toe) of ze ook langs wilden komen, die vonden het gelukkig te ver rijden. De dames waren blijkbaar toe aan een heftige confrontatie in Dokkum tussen de kindjes.

Anno 2019 snapt de FNP gelukkig wel dat het anders had gemoeten maar naar ons idee is daar geen motie voor nodig daar is gezond boerenverstand genoeg.

Wij gaan er van uit dat deze burgemeester genoeg ervaring en gevoel voor situaties heeft om zonder druk vanuit de raad hier bij aanvragen in de toekomst een correct besluit over te nemen.

Soms moet je de buren even helpen

12 juli 2019|

Gemeente Belangen Dantumadeel onderdeel van de coalitie in Dantumadeel heeft weinig vertrouwen in de Noardeast Fryslan en wil kijken of er een mogelijkheid is om eventueel gemeente Noardeast Fryslân aansprakelijk te stellen bij wanprestatie. Wonderlijke vragen en daarom vanuit ELP Noardeast Fryslan weer vragen naar aanleiding van deze vragen. Antwoord is duidelijk van wethouder Berends, gemeente Noardeast Fryslan kan nooit aansprakelijk worden gesteld door gemeente Dantumadeel!.

Wij van ELP Noardeast Fryslan denken graag mee met gemeente Dantumadeel, waar en hoe er eventueel bespaard kan worden en dit is er één van. De vragen behoeven alleen een kort schriftelijk antwoord en de onderzoeksopdracht kan de shredder in. Weer een besparing binnen Dantumadeel met dank aan ELP Noardeast Fryslan.

Graag gedaan Gemeente Belangen Dantumadeel!

Motie van ELP Noardeast Fryslân evenementen terrein aangenomen!

5 juli 2019|

Tijdens een prachtig mooi en druk bezocht weekend van Dokk’em Open Air 2019 was de oproep van de organisatie duidelijk. Gemeente Noardeast Fryslân zorg er voor dat er duidelijkheid komt over een vaste plek voor evenementen. ELP Noardeast Fryslân is op zondag direct een motie gaan schrijven die het college oproept dit te gaan onderzoeken en op korte termijn terug bij de raad te komen met een realisatie voorstel.

Op 4 Juli is deze motie ingediend samen met FNP, PvdA en Gemeentebelangen Noardeast Fryslân en na een kleine aanpassing  raadsbreed aangenomen.

Wij pleiten voor het volgende.

Vaste plek voor evenementen ergens in het Tolhuispark.

Onze voorkeur was het AZC terrein maar helaas daar waren een paar partijen niet helemaal voor dus aangepast naar ergens in het Tolhuispark.

Kijken of deze problematiek zich ook elders in de gemeente voordoet en dit terug te koppelen aan de raad.

Uitvoering wordt gekoppeld aan project sportverplaatsing Harddraver maar wij gaan ervan uit dat dit ruim voor 2021 is geregeld en daarmee de onzekerheid bij de organisatoren is weggenomen.

De Waard van Ternaard weer een normaal uitzicht!

3 juli 2019|

Goed nieuws ontvangen van de eigenaren van de Herberg de Waard van Ternaard!

Sinds ik eigenaar ben van de ‘De Waard van Ternaard’, ondervind ik ergernis van het aangrenzende pand naast mijn bedrijf.
De tuin is een opstapeling van snoei en bouwafval, overhangende takken over het voetpad, afgebladderde verf, rotte kozijnen. Het aanzien van mijn pand en het uitzicht vanaf het terras wordt hierdoor behoorlijk verstoord.
Zeer frustrerend als je een bedrijf voert met veel passie en veel energie steekt in het aanzicht.
Gesprekken met eigenaar en pogingen tot bemiddeling van meerdere mensen, leverden niets op.

Ik heb herhaaldelijk hulp gevraagd bij de gemeente. Zij zouden immers kunnen handhaven in dergelijke situaties? Echter altijd zonder resultaat.

In februari jl kwam ik in contact met ELP Noardeast Fryslân, via via hadden zij gehoord van deze situatie en benaderden mij. ELP Noardeast Fryslân heeft zich voor mij ingezet en heeft dit ingebracht in de gemeenteraad.

Natuurlijk niet direct met resultaat en Dhr. Talsma heeft veel moeite moeten doen maar uiteindelijk heeft burgemeester H.J. Apotheker zelf een bezoek gebracht aan mijn bedrijf om de situatie te bekijken. Dit heeft er uiteindelijk in geresulteerd dat binnen een week na dit bezoek de aangrenzende tuin is opgeruimd door medewerkers van de gemeente.

Het kan dus wel!

Nieuw bestuur ELP NEF 2019

17 februari 2019|

Per 02-2019 bestaat het bestuur van ELP NEF uit de volgende personen.

Voorzitter: Rudi Groenwold

Vice voorzitter: Lammert Dijkstra

Secretaris: Siebe Jan Vogelzang

Penningmeester: Sjoukje Strik

Algemeen bestuurslid: Janke Bosgra van der Weg

Motie Holwerd aan Zee

18 januari 2019|

It Beslút van 17-01-2019 Gemeente Noardeast-Fryslân Holwerd aan Zee en de begroting.

De gemeenteraad van de nieuwe gemeente Noardeast-Fryslân kwam op Donderdagavond 17-01-2019 voor de eerste echte raadsvergadering (It Beslút) bijeen met als belangrijkste agenda punt de eerste gemeentelijke begroting. Door alle partijen werd er wat kritiek geuit op de ambitie maar er werd ook benadrukt dat de ambtenaren er een goed leesbare sluitende begroting van hebben gemaakt met een overschot op de totale begroting van ongeveer 1%. Dat klinkt natuurlijk geweldig maar even in cijfers, de totale begroting van de nieuwe gemeente is 135 miljoen en het overschot is dus ongeveer 1,3 miljoen. Dit lijkt een hoop geld en dat is het ook maar het is in eerste instantie voornamelijk bedoelt voor de ambities die uitgesproken zijn door de coalitie partijen zonder rekening te houden met andere grote uitgaven of tegenvallers.

Belangrijkste onderdeel van de avond werd zoals verwacht de motie om 500.000 euro op te nemen in de begroting voor het project Holwerd aan Zee. Alle partijen waren zoals verwacht dol enthousiast, kon ook niet anders want die hebben al in 2018 steun uitgesproken voor het plan. Wij van ELP NEF zijn echter een stuk minder positief over het opnemen van dit bedrag in de begroting! Waarom nu nog tegen een project wat op papier geweldig lijkt en waar de Provincie een bak geld tegen aan wil gooien, eigenlijk heel simpel. Het blijft niet bij die 500.000, er zal op korte termijn een bedrag van 5 miljoen vrijgemaakt moeten worden op de begroting (er zijn zelfs partijen die roepen dat het 7 miljoen zou moeten worden). Die 5 miljoen is er gewoon niet en dat werd ook wel duidelijk uit het verhaal van Wethouder Boerema. Het college hoopt dat het bedrag verdeelt kan worden over een aantal jaren (die garantie is er overigens niet) en een document om de verplichting definitief te maken wil het college liever niet opstellen, de serieuze inzet en intentie zou genoeg moeten zijn. Let wel dat document is voor de Provincie niet optioneel maar een verplichting voor vrijgeven bijdrage! Kortom genoeg haken en ogen om terughoudend om te gaan met dit project.

In tegenstelling tot de berichtgeving in diverse kranten en nieuwspagina’s op het internet hebben niet alle partijen ingestemd met de motie, ELP NEF is tegen en blijft tegen het project met deze financiële onderbouwing vanuit de gemeente en de projectgroep. Het was dan ook een duidelijk tegen van Dhr. Talsma bij de stemming over de motie. De motie is dus wel aangenomen en de coalitie zal op zoek moeten naar geld binnen de beleidsarme begroting. ELP NEF wacht nu de voorstellen voor aanpassing begroting vanuit het college af.

Na de raadsvergadering is door ELP NEF nog kort gesproken met de mensen van Holwerd aan Zee om de standpunten te verduidelijken. Afgesproken is om met elkaar in gesprek te blijven om te kijken wat de mogelijkheden zijn in de toekomst.

ELP NEF met 1 zetel in de raad!

1 december 2018|

Nog maar 6 maanden na oprichting en een lange pittige campagne is het gelukt, ELP NEF heeft een zetel in de nieuwe gemeente Noardeast Fryslân.Wij willen iedereen bedanken voor het vertrouwen en de bijna 950 stemmen. Komende jaren bouwen aan een nieuw vertrouwen in de politiek.

Samen Beter Doen!

www.elpnef.nl

Oproep van ELP NEF om demonstraties tijdens de intocht van Sinterklaas te verbieden

15 november 2018|

Naast KOZP is er ook een aanvraag binnen bij de gemeente van een Pro Zwarte Pieten demonstratie en hiermee lijkt een confrontatie tussen de twee groepen onvermijdelijk.

Om dit te voorkomen zou de gemeente in de ogen van ELP NEF twee dingen kunnen doen:

1. De groepen zoals wij van ELP NEF al eerder hebben aangegeven een mooie plek te geven in een weiland ver van de route en uit het zicht van de kinderen

2. De demonstratie verbieden op basis van alle dreigementen die er van beide zijden zijn op Social Media.

Er lijkt een reële dreiging te zijn dat het uit de hand loopt, voor ELP NEF genoeg reden om hier de streep te trekken. Genoeg is genoeg het is een kinderfeest en dat moet het blijven! Daarnaast lopen de kosten met alle benodigde beveiliging ook totaal uit de hand.

Kort om wij van ELP NEF roepen het college van Dongeradeel op om te stoppen met deze onzin en per direct een demonstratie verbod af te kondigen voor deze dag en als alternatief net als vorig jaar een mogelijkheid te bieden voor de demonstratie een week na de intocht op een mooie locatie in de binnenstad.

ELP-NEF aanwezig bij het slotdebat

8 november 2018|

Hierbij melden wij ( ELP-NEF) ons aan voor het slotdebat in de IJsherberg Dokkum.

We hadden ons eerst vanwege scheiding Kerk en Staat op het standpunt gezet om er niet naar toe te gaan, dat heeft onze Voorzitter Alle de Haan ook gemeld bij de Klankbordgroep, vanuit de gemeente is er verder geen reactie gekomen dat de IJsherberg geen kerk is. We zijn mede door tips van derden uiteindelijk zelf op onderzoek gegaan en hebben met de Pachter gesproken en zwart op wit gekregen hoe de constructie werkelijk is. Daaruit is het bestuur tot de conclusie gekomen dat de IJsherberg op het moment van debat niet als kerk in gebruik is maar als grote zaal en we er om die reden wel naar toe kunnen gaan.

Dit geeft aan dat ELP-NEF standpunten kan wijzigen indien daar harde feiten voor op tafel komen, wij blijven dan niet tegen beter weten aan ons standpunt vasthouden. Geen gedraai maar gewoon een gezond stukje zelf reflectie.

Demonstratie Sinterklaas intocht 2018

7 november 2018|

De politieke partijen van de huidige raad zijn blijkbaar helemaal in de war! Vorige jaar werden alle linkse en rechtse partijen inclusief typetjes die op de terreurlijst staan nog uitgenodigd om te demonstreren tussen de kinderen bij de intocht van Sinterklaas, dit verkiezingsjaar is alles anders. Grote termen als niet welkom, geen plaats voor opruiing, niet dicht bij de kinderen en het liefst op een afgelegen terrein zijn bij politieke partijen te lezen in diverse nieuwsartikelen. Wat is er nu daadwerkelijk anders vergeleken met vorig jaar? Lijkt een beetje op zieltjes winnen en ze hopen blijkbaar dat de inwoners een slecht geheugen hebben.

Voor ELP-NEF is het heel simpel, iedereen heeft het recht op het houden van een demonstratie en daar moet de gemeente dan ook de mogelijkheid voor bieden. Of het nu voorstanders zijn of tegenstanders van Zwarte Piet het maakt ons niet uit zolang het maar een demonstratie is op een afgelegen terrein ver van alle feestelijkheden. Ons advies aan de huidige gemeente is dan ook , regel twee weilanden aan de rand van Dokkum en laat beide partijen daar lekker demonstreren maar geef dan ook meteen aan die partijen aan dat de reden van deze gewijzigde opstelling, verkiezingsretoriek is en dat ze volgend jaar van de huidige partijen gewoon weer in de binnenstad mogen komen.

Wij van ELP-NEF staan pal voor tradities en draaien op dat gebied niet, nooit een demonstratie tussen de kinderen en altijd een echte Zwarte Piet.

ELP-NEF en Aardgas

5 november 2018|

Wij van ELP-NEF zijn voor gebruik van gas ook in nieuwe woningen waar dit nog mag. Er is in Den Haag besloten dat nieuwe woningen zoveel mogelijk zonder gas moeten worden opgeleverd maar de gemeente heeft hier wel degelijk nog een stem in. Indien er zwaarwegende redenen zijn om toch nog gas aan te bieden binnen het energie pakket dan mag de gemeente dat regelen. Het is dus helemaal niet zo dat niets meer mag!

Wat wij ook willen is dat of er nu gas wordt opgenomen in het pakket of niet de infra wel wordt aangelegd. Deze kan in een later stadium mooi worden gebruikt voor nieuwe energie bronnen. De infra op een later moment aanleggen is veel duurder en daarbij moet alles weer open terwijl bij het bouwen alles toch al open ligt.

Bij bestaande bouw is ELP-NEF heel duidelijk, zolang er geen betaalbaar alternatief is zijn wij voor het gebruik van aardgas in woningen. Voor de meeste gezinnen is het volledig van aardgas af gaan onbetaalbaar. Aanschaf van een warmtepomp van 20.000 is op geen enkele manier te verantwoorden ten opzichten van de eventuele besparing, plus de mooie plannen om dan maar eventueel een groene lening af te sluiten zorgt er alleen maar voor dat mensen dieper in de schulden komen. Wij zetten in eerste instantie voor de bestaande woningen in op isolatie, zorg dat er minimaal verlies is van warmte dan gebruikt men direct al minder gas. Gemeente kan hier een adviserende rol in spelen.

Hoe zien wij dan de gaswinning in Ternaard? Wij willen hoe dan ook zorgen dat er een voldoende compensatie komt wanneer men eventueel besluit om te winnen. Of men gas gaat winnen, hoeveel en wanneer is volledig afhankelijk hoe Den Haag gaat besluiten over het gebruik van de kleine velden, dat is op dit moment nog niet duidelijk. Wat wel bekend is dat de nieuwe gemeente een unieke positie heeft om mee te praten over het omgevingsproces en naar onze mening moet dat dan ook optimaal worden benut. Wij willen het beste voor de regio wanneer er een besluit wordt genomen om alsnog gas te winnen, leidend daarbij is voor het begin een 0 meting. Het gehele gebied moet in kaart worden gebracht voor het starten van gaswinning en tijdens het winnen actief worden gemonitord. Ook hierbij moet de gemeente aan tafel zitten, dicht bij het proces en de partijen.

Wij willen kijken naar de toekomst en naar de nieuwste ontwikkelingen. Geld stoppen verdient aan het oppompen van aardgas in technologische ontwikkelen zoals Thorium is belangrijk voor de regio. Hoogwaardige techniek in de gemeente zorgt voor werkgelegenheid en voldoende mogelijkheden voor hoogopgeleid personeel. Dat dit niet nu al geregeld kan worden snappen wij van ELP-NEF natuurlijk wel maar denken wij er nu niet over na is straks een andere regio ons voor!

Conclusie is dat ELP-NEF voor gebruik van aardgas is zolang er geen goed alternatief is maar onder strikte voorwaarden geregeld in een omgevingsproces, wij willen tenslotte ook niet in het tweede Groningen wonen.

LTO en AJF Debat

17 oktober 2018|

Gisteravond zijn de herindelingsverkiezingen Noardeast-Fryslân gestart met het eerste verkiezingsdebat. Dit debat werd georganiseerd door LTO en AJF in theater Sense te Dokkum.

Mooie avond met duidelijke punten en natuurlijk veel vragen aan de partijen die de afgelopen 4 jaar in de raad hebben gezeten. Jammer genoeg weinig antwoorden van de oude partijen op die vragen.

De standpunten van ELP-NEF zijn duidelijk naar voren gebracht door Johan Talsma.

Mooi moment in debat was de tegenspraak van FNP. Waar de lijsttrekker op het podium aangeeft tegen windmolens te zijn omdat dit door de FNP in de Provinciale Staten is afgesproken spreekt de voorzitter van FNP Dongeradeel vanuit het publiek uit dat zij autonoom zijn en daar zelf wel over beslissen. We denken dan maar het blijft politiek.

ELP-NEF is voor nu gewoon tegen windmolens op land!

ELP NEF start de campagne in Jislum

7 oktober 2018|

De Eerste Lokale Partij Noardeast-Fryslân start de campagne in Jislum.

Op 21 november zijn de herindelingsverkiezingen en mogen de inwoners van Dongeradeel, Kollumerland c.a. en Ferwerderadiel stemmen voor de nieuwe gemeente Noardeast-Fryslân. ELP-NEF is de nieuwe lokale partij en wil samen met de inwoners werken aan de allerbeste gemeente.

Op 5 oktober is het eerste spandoek geplaatst door Jan Bijker de eigenaar van Camping Zwanenburg en tevens de nummer 10 van de lijst.

Kiekendief in ELP-NEF Logo

17 september 2018|

Veelgestelde vraag aan ELP-NEF is. Wat doet die vogel in jullie logo?

De vogel in ons logo is de kiekendief die van bovenaf de prooi opspoort en aanvalt wanneer het nodig is. Zo zien wij de politiek ook. Alert zijn en er bovenop zitten.

Meld je aan voor het campagneteam

25 augustus 2018|

Op 21 november 2018 vinden de volgende herindelingsverkiezingen plaats. Als ELP NEF gaan we voor een eerlijke en positieve campagne om in de nieuwe gemeenteraad met zo veel mogelijk raadsleden het vernieuwende geluid te laten horen. Daarbij hebben we jullie hulp nodig! Bij het opzetten van de campagne horen we graag welke ideeën jij hebt en zoeken we mensen die zich, samen met het bestuur, voor de campagne willen inzetten.

Ervaring is niet vereist, enthousiasme wel!

Je kunt je aanmelden via info@elpnef.nl. Stuur eventueel je ideeën en wanneer je beschikbaar bent mee.