Per 02-2019 bestaat het bestuur van ELP NEF uit de volgende personen.

Voorzitter: Rudi Groenwold

Vice voorzitter: Lammert Dijkstra

Secretaris: Siebe Jan Vogelzang

Penningmeester: Sjoukje Strik

Algemeen bestuurslid: Janke Bosgra van der Weg