Cultuur en de ambities van ELP NEF

Kieslijst ELP NEF herindelingsverkiezingen 2018

1  – Johan Talsma Dongeradeel
2  – Alle de Haan Dongeradeel
3  – Amarja Muller-Pietersma Kollumerland CA
4  – Siebe Jan Vogelzang Dongeradeel
5  – Piet Prins Kollumerland CA
6  – Lammert Dijkstra Dongeradeel
7  – Doeke Korporaal Dongeradeel
8  – Aant Soepboer Dongeradeel
9  –  Jan de Bruin Dongeradeel
10 – Jan Bijker Ferwerderadeel
11 – Rudi Groenwold Dongeradeel
12 – Sjoukje de Vries Dongeradeel
13 – Saskia Kroes Dongeradeel
14 – Gerrit van der Wal Kollumerland CA
15 – Hans Ludema Dongeradeel
16 – Ate van der Kooi Dongeradeel
17 – Marcel Wormgoor Ferwerderadeel
18 – Fokke Ernst Dongeradeel
19 – Jan Luinstra Kollumerland CA
20 – Minardus van der Kooi Dongeradeel
21 – Jacob Damsma Dongeradeel
22 – Andy. G.E.F. Muller Kollumerland CA
23 – Ulbe van der Wal Dongeradeel
24 – Johan Geertsma Dongeradeel
25 – Sytze Monsma Dongeradeel
26 – Janina Drost Dongeradeel
27 – Hennie Feenstra Dongeradeel
28 – Stefan Kroes Dongeradeel
29 – Sytze Klaas Jacobs Dongeradeel
30 – Auke Tjeerd de Bruin Dongeradeel