ELP Noardeast Fryslân zorgt als initiatiefnemer van de motie in de gemeente Noardeast Fryslân voor raadsbreed verzet tegen de mogelijke Corona wet.

Vandaag is door de volledige gemeenteraad van Noardeast Fryslân de motie “Verzet tegen de mogelijke corona-spoedwet” van ELP Noardeast Fryslan aangenomen met als mede ondertekenaars de VVD, FNP, PvdA, GB, ALL en de CU. Ook de overige partijen steunden na enig overleg en een kleine aanpassing de motie.

De motie roept het college op om in Den Haag duidelijk te maken dat een mogelijke Corona Noodwet een verkeerd middel is en dan ook absoluut niet ingediend mag worden.

Zoals al eerder door ons aangehaald denken wij en gelukkig alle andere partijen in deze gemeenteraad dat er andere middelen zijn om een doel te bereiken namelijk de dialoog aan gaan met de mensen en uitgaan van vertrouwen in plaats van zware sancties, dwang en wantrouwen.