Wij van ELP-NEF zijn voor gebruik van gas ook in nieuwe woningen waar dit nog mag. Er is in Den Haag besloten dat nieuwe woningen zoveel mogelijk zonder gas moeten worden opgeleverd maar de gemeente heeft hier wel degelijk nog een stem in. Indien er zwaarwegende redenen zijn om toch nog gas aan te bieden binnen het energie pakket dan mag de gemeente dat regelen. Het is dus helemaal niet zo dat niets meer mag!

Wat wij ook willen is dat of er nu gas wordt opgenomen in het pakket of niet de infra wel wordt aangelegd. Deze kan in een later stadium mooi worden gebruikt voor nieuwe energie bronnen. De infra op een later moment aanleggen is veel duurder en daarbij moet alles weer open terwijl bij het bouwen alles toch al open ligt.

Bij bestaande bouw is ELP-NEF heel duidelijk, zolang er geen betaalbaar alternatief is zijn wij voor het gebruik van aardgas in woningen. Voor de meeste gezinnen is het volledig van aardgas af gaan onbetaalbaar. Aanschaf van een warmtepomp van 20.000 is op geen enkele manier te verantwoorden ten opzichten van de eventuele besparing, plus de mooie plannen om dan maar eventueel een groene lening af te sluiten zorgt er alleen maar voor dat mensen dieper in de schulden komen. Wij zetten in eerste instantie voor de bestaande woningen in op isolatie, zorg dat er minimaal verlies is van warmte dan gebruikt men direct al minder gas. Gemeente kan hier een adviserende rol in spelen.

Hoe zien wij dan de gaswinning in Ternaard? Wij willen hoe dan ook zorgen dat er een voldoende compensatie komt wanneer men eventueel besluit om te winnen. Of men gas gaat winnen, hoeveel en wanneer is volledig afhankelijk hoe Den Haag gaat besluiten over het gebruik van de kleine velden, dat is op dit moment nog niet duidelijk. Wat wel bekend is dat de nieuwe gemeente een unieke positie heeft om mee te praten over het omgevingsproces en naar onze mening moet dat dan ook optimaal worden benut. Wij willen het beste voor de regio wanneer er een besluit wordt genomen om alsnog gas te winnen, leidend daarbij is voor het begin een 0 meting. Het gehele gebied moet in kaart worden gebracht voor het starten van gaswinning en tijdens het winnen actief worden gemonitord. Ook hierbij moet de gemeente aan tafel zitten, dicht bij het proces en de partijen.

Wij willen kijken naar de toekomst en naar de nieuwste ontwikkelingen. Geld stoppen verdient aan het oppompen van aardgas in technologische ontwikkelen zoals Thorium is belangrijk voor de regio. Hoogwaardige techniek in de gemeente zorgt voor werkgelegenheid en voldoende mogelijkheden voor hoogopgeleid personeel. Dat dit niet nu al geregeld kan worden snappen wij van ELP-NEF natuurlijk wel maar denken wij er nu niet over na is straks een andere regio ons voor!

Conclusie is dat ELP-NEF voor gebruik van aardgas is zolang er geen goed alternatief is maar onder strikte voorwaarden geregeld in een omgevingsproces, wij willen tenslotte ook niet in het tweede Groningen wonen.