De Eerste Officiële Ledenvergadering van Eerste lokale partij Noardeast-Fryslân is op Dinsdagavond 3 Juli om 20.00 uur in de zaal bij Hotel Van der Meer te Dokkum.

Agenda:

1. Opening
2. Voorstellen ( interim Bestuur)
3. Bespreken en vaststellen van Verkiezingsprogramma ELP NEF
4. Bespreken en vaststellen van de kandidatenlijst
5. Rondvraag
6. Sluiting