De ambities van ELP NEF

Met elkaar hebben wij een grote invloed op onze lokale economie. Daarom gelooft ELP NEF in een ondernemende gemeente die efficiënt werkt. Een positief verschil maken, voor ons en met ons allemaal.

Een ondernemende gemeente in dienst van inwoners en ondernemers. Klantvriendelijkheid, behulpzaamheid en snelheid van handelen zijn daarbij een must in plaats van een gunst.

24/7 economie en deze niet te veel betuttelen. Laat de ondernemers ondernemen!

Onze ambities:

 • Een Ă©cht ondernemersloket, waarmee een ondernemer Ă©Ă©n aanspreekpunt heeft bij een ambtenaar. Die niet alleen de wegen binnen de gemeente, maar ook het lokale bedrijfsleven op zijn/haar duimpje kent en zorgt voor verbinding, efficiĂ«ntie en snelheid. Klantvriendelijkheid, behulpzaamheid en snelheid van handelen zijn hierbij een vanzelfsprekendheid.
 • Het ondernemersloket dient een up to date database te bezitten van alle ondernemers in Noardeast-Fryslân.
 • Bij uitnodigingen dienen alle ondernemers in de gemeente Noardeast-Fryslân persoonlijk te worden aangeschreven en niet via belangenclubs en of verenigingen.
 • Een nieuw aanbestedingsbeleid zou toegesneden moeten zijn op de inzet van ondernemers, dus ook ZZP’ers uit onze eigen gemeente. Een opdracht vanuit de gemeente? We kijken eerst of we deze bij lokale ondernemers, ZZP’ers kunnen onderbrengen.
 • Is betaald parkeren vanzelfsprekend? Wij vinden van niet. In samenspraak met ondernemers en bezoekers kunnen we tot een vriendelijk parkeerbeleid komen waar iedereen wel bij vaart.
 • Noardeast-Fryslân kent een prachtig vestigingsklimaat voor ondernemers en dat moet veel actiever gepromoot worden, zodat ook nieuwe bedrijven en startups de weg naar onze gemeente weten te vinden. Wanneer deze weg is gevonden, is het aan de gemeente hen de volledige ondersteuning te bieden die garant staat voor een mooie start.
 • De diverse kernen van Noardeast-Fryslân kunnen wel wat meer kleur gebruiken, maar ook de dorpen hebben de nodige aandacht nodig om de leefbaarheid in stand te houden binnen de nieuwe gemeente. ELP NEF wil daar aan bijdragen met het ondersteunen van de dorpsraden, initiatieven vanuit de burgers ondersteunen en deze niet tegenwerken.
 • Innovatieve, kleinschalige ondernemingen kunnen ervoor zorgen dat het centrum weer gaat bruisen. ELP NEF wil waar mogelijk dit bevorderen door flexibeler met wijzigingen van bestemmingsplannen om te gaan en daarmee vestiging mogelijk te maken.
 • Nieuwe megastores op de juiste locatie kunnen van toegevoegde waarde zijn voor onze lokale economie.
 • Dokkum en Kollum zijn inmiddels klaar voor de recreatievaart, er ligt nog een uitdaging voor de gemeente om voor die ondernemers die steeds voor de bruggen moeten wachten en daardoor tijd verliezen een efficiĂ«nt openingstijdenbeleid te ontwikkelen. Dit zou eventueel kunnen met elektronische bewijzering, over welke brug wanneer opengaat.
 • Noardeast-Fryslân als hĂ©t High Tech Centrum van het Hoge Noorden moet verder worden doorontwikkeld, waarbij de aansluiting met het nu al aanwezige onderwijs een must is. Zo investeren we in toekomstige werkgelegenheid van technisch opgeleid personeel in de eigen gemeente.
 • De financiĂ«le tegenvallers voor de nieuw te vormen gemeente Noardeast-Fryslân? Die zullen er komen, dat staat vast. Dit compenseren wij van ELP NEF alleen niet door het verhogen van de gemeentelijke belastingen.
 • Wij staan voor het vrijgeven van de winkeltijden-sluitingswet. Op zondag open, of juist dicht? Dat is wat ons betreft de keuzevrijheid van de ondernemers zelf. Dit geldt dus niet alleen voor de winkels in de kernen, maar ook voor alle supermarkten, wooncentra, bouwmarkten, tuincentra etc….