De ambities van ELP NEF

De zorg voor de wereld van morgen is een verantwoordelijkheid die we met elkaar dragen. Naast het behoud van de natuur, waarmee Noardeast-Fryslân rijkelijk bedeeld is, bestaat deze zorg ook uit het terugdringen van het gebruik van fossiele brandstoffen en daarmee een brede omarming van echte duurzame energiebronnen.

Wij gaan -in dienst van de toekomst- voor een steeds groener wordend Noardeast-Fryslân, waar we allemaal elke dag van kunnen genieten.

  • Goed voorbeeld doet goed volgen. Daarom geloven wij in een grote gemeentelijke verduurza┬Čmingsslag op zowel eigen vervoer en gebouwen.
  • ELP NEF is geen voorstander van windmolens op land, mocht het er toch van komen na grondige reden dient eerst de mogelijk milieuschade te worden onderzocht. Voor ELP NEF is het geen optie wanneer kinderen in ontwikkelingslanden speciale metalen moeten delven die gebruikt worden voor de bouw van de windmolens. Bij sloop dienen de eigenaren een 100% garantie te geven dat er geen stoffen overblijven die niet kunnen worden vernietigd. Niet alleen duurzaam bouwen, maar ook onderhouden en eventueel op termijn afvoeren.
  • Er zijn voldoende alternatieven die zonder deze nadelen (en subsidies) rendabel te maken zijn! Denk bijvoorbeeld eens aan de inzet van aardwarmte, alleen op daken zonnepanelen en of de bouw van een Thoriumcentrale op bijvoorbeeld het Nobel terrein in de Kollumerwaard.
  • Goede voorlichting ├ęn stimulerende maatregelen zijn de eerste stap naar het toepassen van energiezuinige, neutrale maatregelen binnen het eigen huis, bedrijf of vereniging. Hier is een belangrijke rol voor de inwoners en ook de gemeente weggelegd.
  • Vernieuwende, duurzame en innovatieve initiatieven van particulieren en bedrijven dienen ondersteund te worden door de gemeente: meedenkend en op zoek naar mogelijkheden.
  • Een mooie natuur is vooral een schone natuur met ruimte voor ontspanning, rustplaatsen met afvalbakken en fietsenrekken, welke te vinden zijn langs alle fietsroutes. Deze openbare afvalbakken dienen geleegd te worden naar gelang de behoefte (ma t/m zo), op mooie zomerse dagen wat vaker en in de winter juist eens overslaan, in plaats van een vast schema te volgen.
  • Inwoners die vooroplopen in het bijdragen aan een duurzamere samenleving dienen een ge┬Čzicht te krijgen en ondersteund te worden bij hun plannen. Een beter milieu begint immers bij jezelf!
  • Geen woorden maar daden. Op korte termijn zien wij van ELP NEF graag concrete duurzame actieplannen voor de realisatie van een goed functionerende riolering in Noardeast-Frysl├ón.

ELP NEF streeft naar een niet weersafhankelijke energieopwekking.