Op 19-05-2020 om 16:00 werden de twee ondernemersverenigingen van Dokkum welkom geheten bij Dijkstra Draaisma om een presentatie bij te wonen over het Harddraverspark. De huidige gebruikers zoals de voetbal vereniging en de kaatsvereniging werden niet uitgenodigd maar ook de omwonenden van de Eelaan waren blijkbaar niet welkom. Alleen partijen die uiteindelijk een economisch belang hebben bij de sportverplaatsing en herbestemming van het harddraverspark waren aanwezig.

Een schijnbaar mooie plan dat natuurlijk vanuit ondernemers standpunt fantastisch zou kunnen zijn voor Dokkum, maar waarom niet in overleg? Is het plan misschien niet zo goed voor de sport verenigingen en omwonenden? Gaan ze uiteindelijk toch uit van gedwongen verplaatsing waar eigenlijk op dit moment helemaal geen geld voor is. Wij zijn namelijk de graai in de pot voor het herinrichten van de markt in Dokkum met die soms met ijs fontein door het voormalig college van Dongeradeel niet vergeten.

De geruchten zijn dat er nog 3 plannen zijn en dat deze op korte termijn op dezelfde wijze worden gepresenteerd. Wij zouden graag zien dat bij die presentaties wel iedereen welkom is.

Bovenstaande hebben wij uit betrouwbare bronnen want ook de raadsleden waren niet welkom bij deze presentatie, op een enkeling na dan.
Op dit moment gaan wij er van uit dat het college geen weet had van dit vrolijke samenzijn van vanmiddag maar dat gaan we dan toch maar eens even vragen tijdens de komende raadsvergadering.